De tryggeste løsningene i den beste boken! 
Gyproc Håndbok: Et komplett prosjekteringsverktøy for lettbyggeteknikk

Det viktigste målet i en byggeprosess er å oppnå ønsket funksjonalitet til lave kostnader med minimal risiko. Den nye versjonen av Gyprocs håndbok er markedets beste verktøyet i forbindelse med prosjektering av lettbyggeteknikk. Når Gyproc nå kommer med en ny versjon av håndboken, fungerer denne som et komplett prosjekteringsverktøy. – Vi er kvalitetsbevisste og har fokus på å selge trygghet. Løsningene i denne håndboken gir mindre risiko i alle ledd hvis du bruker Gyprocs produkter og systemer slik den foreslår, sier Leif Gøran Myhre, teknisk ansvarlig i Gyproc.

Oppdaterte nyheter
Gyproc Håndbok 2018-utgaven inneholder alle opplysninger om Gyprocs eksisterende og nye systemer, produkter, lydnøkler, datablader og typedetaljer, produktinformasjon og kompletterende teknisk informasjon. – Blant nyheter kan vi nevne funksjonstabeller for veggkonstruksjoner med de nye platetypene Gyproc Habito og Gyproc Ergolite, forteller Leif Gøran Myhre.

Redusert risiko gir økt trygghet
Håndboken gir brukerne; arkitekter, rådgivende ingeniører, byggherrer og entreprenører optimale muligheter til å finne akkurat den løsningen de har bruk for, både i planleggingsfase og på byggeplassen. Håndboken er tilpasset norsk regelverk og dens løsninger er underbygget av ekspertuttalelser og sakkyndiges tekniske vurderinger.

Det er vårt ønske at den nye håndboken blir et nyttig og viktig hjelpemiddel i ditt arbeid, også i framtiden. 

    ...